Zdraví a Nemoc

„Nedědí se problémy a choroby, ale stravovací zvyklosti, které jsou příčinou těchto chorob a tedy je to ovlivnitelný proces“.

ZDRAVÍ a NEMOC

Těmto pojmům názvoslovně jistě rozumíte, ale myslím, že pokud ještě hlouběji pochopíte další souvislosti a souvztažnosti, budou vám další motivací k přijetí stravovací změny.

Tato změna vám přinese, pokud se necítíte v některém z těchto hledisek harmonicky:

-dobré zažívání a tím přirozená chuť na zdravé jídlo

-pravidelné vyměšování

-klidné spaní, tedy kvalitní, hluboký, energii doplňující spánek

-vyrovnanou fyzickou a psychickou kondici – člověk není vyčerpaný, není nemocný, vždy s chutí do činnosti;  má dobrou paměť

-harmonické vztahy, vyznačujícíc se laskavostí a  nesobeckostí

-uvážlivé rozhodování.

Tak lze, myslím, popsat harmonický stav naší bytosti, tedy ZDRAVÍ. Toho je možné dosáhnout, žijete li v harmonii s přírodou, které se cítíte součástí a s jejími přirozenými rytmy.

Naopak disharmonie v jednání, myšlení a způsobu života vede k nemoci.

NEMOC je tedy naprosto přirozený proces, kterým se organismus snaží obnovit rovnováhu s přírodou, tedy vyloučit nahromaděné škodliviny, ať už hmotné či mentální.

Nyní půjdeme ještě hlouběji a řekneme si o konkrétních procesech, probíhajících v těle a vedoucích k zdravotním potížím a nemoci.

Moderní, analytická medicína považuje potraviny, které přijímáme, za zdroj energie pro buňky (bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerály). Neuznává žádný přímý vztah mezi jídlem a krvetvorbou. Věří, že krev se tvoří v kostní dřeni. Moderní medicína rozlišuje mezi červenou krvinkou a tkáňovou buňkou.

Naproti tomu ENERGETICKÁ MEDICÍNA, s kterou se naprosto ztotožňuji, souhlasí s názorem, že potrava se mění na červené krvinky, které se potom přeměňují na tělesné buňky. Molekuly potravy jsou absorbovány v tenkém střevě, z něj vstupují do krevního oběhu a přetváření se v krevní plazmu a bílé krvinky. Díky játrům a slezině se bílé krvinky proměňují v červené a následně pak v tělesné buňky.

Ty jsou příbuzné a mohou být přeměňovány jedna v druhou oběma směry. Když je člověk zdravý, červené krvinky se mění na tělesné buňky, a když je nemocný, děje se to obráceně.

Kvalita naší krve se tedy podle kvality naší stravy neustále mění a tím se mění i kvalita všech orgánů a tím i celého těla – kondice fyzická i duševní. Zdravá strava zabezpečuje zdravou krev. Proto si uvědomte, že se nedědí problémy a choroby, ale stravovací zvyklosti, které jsou příčinou těchto chorob. Tím ovšem získává každý osobní zodpovědnost za své zdraví, a rodiče za zdraví svých dětí.

Nyní je vám už jasné, že základní příčinou NEMOCI je stav slabé krve, způsobený konzumací špatné stravy na ose: potrava-krev- buňky.

Nemoc se rozvíjí ve specifických stupních; existuje 7 hlavních stádií:

 1. stavem je ÚNAVA, jako výsledek přejídání a neukázněnosti v životních podmínkách člověka.
 2. stavem je BOLEST, jako výsledek špatného oběhu krve, který zabraňuje tělu získat dostatek kyslíku. Vždy, když buňky nemají dostatek kyslíku, člověk pociťuje bolest.
 3. stavem je INFEKČNÍ onemocnění, jako výsledek jinové krve, kvůli přejídání cukrem a dalšími extrémními jiny. Tělesná tekutina, která obklopuje buňky, musí být zásaditá a trošku slaná. Pokud je sladká (jinová), buňky se začnu kazit kvůli růstu bakterií. To je jednoduché vysvětlení, co je infekční onemocnění.
 4. stavem je slabost AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU, který ovládá sekreci hormonů a ty následně funkce orgánů a je způsoben rychlým zhoršováním předchozích 3 stavů.
 5. stavem nemoci je onemocnění buněk a orgánů – RAKOVINA. K té dochází, když si krev dlouhodobě neudržuje ideální pH, tedy mírně zásadité a buňky začnou obranně, místo odumírání, měnit svoji genetickou strukturu tak, aby dokázaly přežít stav překyselení – vytvářejí se nové buňky, které se na tento stav už dokážou adaptovat. To je začátek rakovinných buněk.

/ Rakovina je pouze konečné stadium dlouhého procesu. Je to tedy zdravá snaha těla izolovat toxiny trávené a hromaděné v těle v průběhu mnoha let nepřirozeného stravování a života v umělém prostředí. Je to důsledek našeho každodenního myšlení, životního stylu a stravy/

 1. stavem je stav PSYCHOLOGICKÝ. Do této skupiny patří každý, kdo si často stěžuje, tedy člověk s emočními problémy apod. Tento stav způsobují všechny výše zmíněné fyzické příčiny, nebo špatná výchova a vzdělání.
 2. stav je DUCHOVNÍ, který můžeme nazvat také AROGANCE. Je to stálý stav mysli, který neobsahuje vděčnost, ocenění, laskavost ani víru v řád přírody a vesmíru.

A ten vede ke všem předešlým stavům, protože se pohybujeme v začarovaném kruhu: po zkonzumování špatného jídla nemáme žádnou reakci, neboť nejsme dostatečně pročištění a tím citliví a chybu v sobě „uložíme“. A naše kondice se postupně zhoršuje. Navenek se to může projevit třeba až za 20let. Ale naše tělesné funkce -včetně soudnosti a uvážlivosti- se oslabují a následně, při opakování těchto chyb, nemůžeme ani pochopit, proč bychom měli jíst zdravě a proč bychom měli být zodpovědní za své zdraví.

Nejvíce alarmujícím stavem je tedy jasně  5.fáze, kdy onemocní samotné tělesné orgány.

Už je nám jasné, že přemíra kalorií, nasycených živočišných tuků, ztráta živin při úpravě potravin a používání přísad jsou ve velké míře zodpovědné za drtivou většinu dnešních zdravotních potíží lidí.

To, jak si vaše tělo dokáže poradit s přijímanou potravou a s balastními látkami také určuje jeho reakci.

V těle probíhají následující SAMOČISTÍCÍ procesy:

 1. Normální eliminace-vylučování: močí, stolicí, dýcháním, pocením, u žen menstruací, těhotenstvím a kojením. (Poslední dva procesy jsou samozřejmě velmi neprospěšné pro vyvíjející se dítě). Dále eliminujeme fyzickou aktivitou a nevyhrocenými emocemi
 2. Nenormální eliminace: horečka, kašel, průjem, časté močení, silné pocení, pohyby (mrazení, třes nohou); nenormální myšlenky a emoce
 3. Eliminace kůží: kožní nemoci, až rakovina kůže. To když už střeva a ledviny nejsou schopny vylučovat toxické látky.
 4. Ukládání: nejdříve na vnější periferie (styk s vnějškem) – nosní dutiny-vnitřní ucho-plíce-prsa-střeva-ledviny-pohlavní orgány
 5. Skladování: přebytky se hromadí hlouběji uvnitř těla – srdce-tepny-játra-svaly(bílkoviny); tukové usazeniny po celém těle
 6. Už zmiňovaná degenerace krve a lymfy, která vede k rakovině. Hlen se usazuje v orgánech, kterými neproudí energie v podobě zdravé krve a dochází ke zhoubnému bujení nevyživovaných látek.

Je zřejmé, jak je tedy strava důležitá pro naše zdraví, a s tím přímo souvisí, jak je pro naše zdraví důležité zdraví našich střev a střeva zase souvisí s naší IMUNITOU. Ve střevní sliznici je 70% veškerých obranných buněk-největší část imunitního systému. A zda potravina vyvolá alergickou nebo přímo toxickou (jedovatou) reakci záleží, dostane-li se nestrávená do krve. A to ovlivňuje kvalita střeva-sliznice: slizové vrstvy (mukózy) a střevní flóry. A její kvalitu ovlivňují prakticky všechny základní zásady, s kterými vás seznamuji.