Přechodné období

Pokud se rozhodnete změnit své stravovací návyky, nepodceňte, ale ani s obavami nepřeceňte tento významný krok v organizaci vašeho života.

Při změně stravy není opuštění starých potravin obětí příliš velkou – máme za ně zdravou náhradu.

Toto rozhodnutí je o to snazší, že je rozhodnutím vnějším – vnitřní procesy jsou vždy náročnější.

Cesta k harmonizaci těla a zdraví díky stravě je vlastně nejsnadnější cestou, kterou si můžete zvolit, pokud chcete dosáhnout zásadních změn ve vašem životě – nejen fyzických, ale i duševních.

Musíte citlivě přistupovat k buněčné paměti na různé nezdravé potraviny; ne je hned striktně vyloučit. Každá buňka má také paměť a také nerada opouští, co umí a zná.

Přijměte však pevné rozhodnutí; změna stravovacích návyků by měla být pozvolná, ale vytrvalá.

Také akceptujte, že dnešní styl stravování je značně nevyvážený a po stránce chuťové velmi agresivní. Používá se moc soli, pepře, pálivé papriky a jiné dráždivé ingredience. Je pochopitelné, že naše chuťové pohárky jsou na tuto stravu zvyklé, a tudíž jsou naladěny na vyšší úroveň, ať je jakkoli nepřirozená. To je příčinnou, že se mnohým přirozená strava ze začátku zdá chuťově nevýrazná. Ale vydržte. Většinou už po třech dnech se vaše chuťové pohárky pročistí a vyladí na jemnější chutě čisté stravy, které jste díky silným ingrediencím do teď nevnímali.

To neznamená, že už si nemůžete dát jídlo řekněme nezdravé. Ale budete mít vytvořený základ, ke kterému si budete vracet, až u něho třeba zůstanete bez jakýchkoli excesů.

Začnete trpělivě, s důvěrou a beze spěchu. Obměníte jídla neprospěšná za ta zdravá, ale pomalu, den po dni, týden po týdnu; je lepší zpočátku omezovat staré typy pokrmů co do množství, než je vyloučit najednou. A je jisté, že se budete cítit stále lépe, zdravé jídlo si dokážete více vychutnat a i ocenit, jak na vás příjemně-regeneračně, působí.

Když všechno uspěcháte, brzy se vrátíte k původním stravovacím návykům nebo budete zkoušet opět jiný, domněle jednodušší stravovací systém.

V současné době často slyšíte, že lidé jedí pestře, a jste varováni před radikální změnou stravy, aby nebyla omezená. A přitom je dnešní konvenční strava založena jen na mase, mléčných výrobcích, polovině pšenice – tedy bílé mouce, na cukru a alkoholu. Pestrost je dána jen různým zpracováním a množstvím obalů, které vytvářejí pouze zdánlivou rozmanitost trhem nabízené potravy. A trh a jeho zákony nejsou v souladu s přírodou a tím lidským zdravím. Vždy se dá zpopularizovat jakýkoliv výrobek tím, že vytrhne určitá informace z kontextu.

Když proniknete do podstaty harmonické výživy, brzy snadno a rychle rozeznáte, co máte a nemáte jíst i jak si připravit dobré jídlo. A motivací vám budou vaše nové, příjemné pocity z této změny – jak na těle, tak i v mentální rovině.