Zdraví

Život a zdraví, dvě magická slova, která používáme tak často. Kdo z nás by nechtěl být zdravý a plný energie. Ale málokdo si uvědomuje, že to všechno máme ve svých rukách a jen na nás záleží, jaký stav našeho zdraví si vytvoříme.

Vše co jíme, děláme, v co věříme, ovlivňuje nazpět naše zdraví, štěstí – náš život.

Stále přibývá lidí, kteří pochopili, že je třeba opravdu začít u sebe. Jsou ochotni změnit svůj životní styl a hledají svou nejlepší cestu.

Důvody jsou různé, často jsou to začínající zdravotní potíže, nadváha, ale přibývá stále více těch, kteří vědí, že nejlepším lékem je prevence.

Samozřejmě že jídlo není jedinou náplní našeho života, ale zároveň je naším nejčastějším kontaktem s přírodou, s přirozeně proudícími energiemi a je to tak přímý vstup vnějšího světa do našeho těla.

Je přínosné přijmout jako skutečnost, že dnešní konvenční strava s přemírou kalorií, nasycených živočišných tuků, ztrátou živin při úpravě potravin a používání přísad jsou ve velké míře zodpovědné za drtivou většinu dnešních zdravotních potíží lidí.

PŘIROZENÁ STRAVA A JEJÍ PLYNULÉ ZAŘAZENÍ DO ŽIVOTA

Přirozená strava vede k přirozenému způsobu života-ke zdraví fyzickému, duševnímu i duchovnímu.

Takový život není tedy jen o jídle.  K tomu, abychom byli šťastní, a zdraví patří i patřičná fyzická zátěž, cvičení, pohybová aktivita, optimismus, odhodlanost i určitá disciplína ve všem, kam jsme se rozhodli směřovat váš život.

Vnímáme jako přirozené že makrokosmos, který nás obklopuje, funguje a musí fungovat na vyvážených energetických zákonitostech. Stejně tak jistě cítíme, že ekologický systém Země, příroda, živá i ta domněle neživá, která vytváří naše životní prostředí, tedy všichni tvorové i rostliny a prostředí, které jim vytváří životní prostor, fungují na určitých kauzálních zákonitostech, tedy že každý důsledek-výsledek je následkem mnoha zkombinovaných příčin. Ale že je to stejné v našem mikrokosmu, v našem těle, to už nám mnohdy uniká – buď z nevědomosti  nebo z pohodlnosti.

Pokud jste se doteď zajímali o své zdraví na principu vztahu nemoc – lékař, tak se jistě chápete, že když jdete do lékárny pro jakékoliv léky, tak ty musí vznikat nejpečlivější kombinací mnoha a mnoha různých chemických látek (mnohdy víme, že i jedů), tak aby v těle působily s tím nejjemnějším vlivem na ten který orgán. A dokonce bereme mnohdy za naprosto samozřejmé i nebezpečné vedlejší účinky medikamentů.

ZDRAVÍ, IDEÁLNÍ VÁHA, HARMONIE

Není tedy lepší připustit si myšlenku, že za své zdraví, ideální váhu a vnitřní harmonii budete od teď zodpovědní jen vy sami, že jednoduchá řešení opravdu neexistují a že se vědomě vydáte do neznámého prostoru, kde se budete zabývat dokonalou sítí vazeb a souvztažností, na základě kterých tělo harmonicky prospívá k vašemu pocitu tělesné harmonie a duševní radosti?

ENERGIE JIN A JANG

Jaká tedy je vyvážená strava? Je to tradiční strava našich předků, založená na principu vyrovnávání energií, působících v našich tělech, přírodě i v celém Vesmíru. A tyto energie, působící v každé složce našeho jídla – energie odstředivé, uvolňující, dilatujicí (JIN) a energie dostředivé, stahující, kontrakční (JANG), ovlivňují naši životní Harmonii na fyzické, duševní i duchovní úrovni.

SKLADBA STRAVY

OBILOVINY mají obě energie nejvyváženější, proto tvoří základ naší stravy – 40-50%.

ZELENINA je již mírně jin, který při vaření vyvažujeme přiměřeným množstvím soli (jang) a složením dokonale doplňuje obilovinu – 30-40% našeho talíře. Z toho syrové zeleniny by nemělo být příliš – maximálně tak třetina z přijímaného množství.

LUŠTĚNINY jsou více jin, díky bílkovině a tuku, a proto nejlépe je vařit s řasou kombu (jang) a tvoří 10% příjmu našich živin.

Zbylých 10% tvoří DOPLŇKOVÉ POTRAVINY – z masa nejlépe jen ryby (jang) a další mořští živočichové vyvážené větším množstvím zeleniny, ořechy a semena (jin), nejlépe tedy nasucho opražená (jang) a různé kvašené saláty ze syrové zeleniny (která je silný jin), nejlépe zpracované kratší či delší dobu (čas-jang) pod tlakem (jang) a mírně osolené (jang) – tzv. pickles;  a ovoce (jin), nejlépe tepelně (jang) zapracované, a když syrové, tak sezónní a hlavně místní.

Ale pojmenováním těchto energií se na začátku nemusíte příliš zabývat. Důležité je pochopit princip vyvážené stravy a vše pak jde přirozeně samo – všechny volby i kombinace pro zdravý, harmonický stravovací talíř.

PŮVOD STRAVY A JEJÍ VLIV

Velmi důležitý je obsah prvků v půdě jako zdroj nejvhodnější POTRAVY Z OKOLÍ NAŠEHO PŮSOBIŠTĚ. Jsme takoví, jaká je půda, po které šlapeme. Čím je potravina trvanlivější, tím může být z větší vzdálenosti, ale stále ze stejného klimatického pásma, myšleno i svým přirozeným původem, tedy plodiny skutečně patřící do našeho prostředí a ne ty, které sem byly přeneseny.

Vyvážená strava nemusí být přímo vegetariánská nebo veganská, i když je to pro tělo ideální. A když už budete přijímat maso, tak opravdu kvalitní a vyvažovat jeho jangový extrém jinovou zeleninou, nejlépe až v sedminásobném množství k váze masa.

Skutečným charakteristickým znakem lidství totiž není chuť na maso, ale schopnost přizpůsobit se mnoha prostředím a najít řadu zdravých možností stravování – v souladu s naším vývojem.

Současné stravovací trendy a dietetika je výlučně zaměřena na vaše tělesné potřeby a často přehlíží právě duševní a duchovní vývoj. Díky skutečně zdravé, přirozené stravě si nejprve pročistíte organismus, pak jej zregenerujete a následně omladíte. Budete zdraví, silní a šťastní – a budete déle žít, stále plní elánu; a také se vám bude stále více otevírat vědomí.

Žádný jiný stravovací princip, než ten, s kterým vás seznámím, vám toto nepřinese. Je jen na vás, pro co se rozhodnete. Jestli pro módní, pohodlné a v počátku domněle přínosné trendy, převážně založené na příjmu syrové stravy nebo často nekoncepčního vegetariánství či veganství, nebo na stravě prověřené tisíciletou tradicí harmonického života našich vědomých předků.

Přirozená strava vás bude postupně stále více pročišťovat a zjemňovat. Nebudou vás zatemňovat toxiny, chmurné představy ani hrubé vibrace ostatních lidí, kteří jedí maso a cukr nebo kteří se přejídají. Stanete se tak vnímavější sami k sobě, ke svému okolí, k celému životu, který budete prožívat nejen v harmonii, ale postupně v Jednotě se všemi a se vším. A to je to jediné, na čem záleží. To je skutečný cíl našich životů. A k jejich naplnění děláme významný krok právě stravovacími vstupy, o kterých ode mne dozvíte.

Věřím, že zvolíte Cestu vyvážené, pestré stravy, řídící se denními i orgánovými biorytmy, jak jen to v našich kulturních a sociálních podmínkách jde nejlépe.

Výborným vodítkem při změně vašich stravovacích návyků vám bude

VÝŽIVOVÝ ŘÁD, s kterým vás seznámím, tedy

-výběr potravin

-jejich poměr

-technologie zpracování

a způsob konzumace.