Hypoglykemie (a diabetes)

U obou těchto nemocí se při volbě stravy nebere ohled na vyváženost energií. Klademe-li ve stravě důraz na pokrmy extrémně stahující (jang) – vejce, maso, sůl, drůbež, tvrdé sýry – začne se rozvíjet HYPOGLYKEMIE; chronicky nízká a nestálá hladina krevního cukru.

Když naopak klademe velký důraz na konzumaci potravin extrémně uvolňujících (jin) – včetně mléka, mléčných produktů, bílé mouky, cukru, medu, limonád apod. – může se začít rozvíjet DIABETES.

A ve všech těchto případech je základním problémem skutečnost, že nemáme dostatek stabilizující, harmonické energie z vyvážené stravy, z polysacharidů – cukrů komplexních, nerafinovaných: celých obilných zrn, luštěnin a zeleniny.

Poruchu metabolismu cukrů – diabetes a hypoglykemii – můžeme považovat za základní hrozbu pro naše zdraví; tyto problémy jsou přímým odrazem našeho odklonu od tradičního způsobu stravování.

Obě to jsou choroby, při nichž moderní chaotická strava způsobuje chaotické výkyvy hladiny krevního cukru a chaotické kolísání mezi překyselením a nadměrnou zásaditostí v celém vnitřním prostředí strávníka. To vytváří i mentální chaos, včetně nesvobody a různých závislostí. Důsledkem je i chorobný negativismus (abnormální stah-jang) nebo naopak patologická euforie (uvolnění, expanze-jin) – tvz. „velké oči“.

U HYPOGLYKEMIE, která je západní medicínou přehlížena a nedostatečně diagnosticky podchycena /hypoglykemie je stav organismu (kondice), který svými nepříznivými důsledky různým způsobem a v různé míře POSTIHUJE více než 50% populace/ jsou to potíže, které lidé řeší i desítky let, navštěvují široké spektrum odborných lékařů, podstupují bezvýsledná odborná vyšetření, dále si ničí zdraví rozsáhlou medikamentózní léčbou, často spojenou s pobyty v nemocnicích.

Jedna americká studia odhalila, že s vážnými zdravotními potížemi spojenými s hypoglykemií navštíví nediagnostikovaný hypoglykemik v průměru 20 odborných lékařů a 4 psychiatry!

Hypoglykemie není sama o sobě jako porucha smrtelná. Řada úmrtí je však vyvolána chorobnými stavy vedoucími od této poruchy. Patří mezi ně ALKOHOLISMUS, DROGOVÁ ZÁVISLOST, SEBEVRAŽDY a NÁSILNÉ ČINY. To je způsobeno tím, že nedostatek glukózy se jako první projevuje na činnosti mozku a tím častém asociálním chování v té nejextrémnější podobě. KRIMINALITU tak lze z velké části vnímat jako biochemický a nutriční problém a jako takovou je možné ji léčit;  i když „systémové“ instituce tuto skutečnost asi těžko v nejbližší době přijmou.

Nyní více podrobností k biochemickým procesům v organismu:

stav cukru v krvi kontroluje jak hypotalamus v mozku, tak slinivka břišní. Když je jeho hladina příliš NÍZKÁ, když jsme například několik hodin nic nejedli, zapojí tělo své vnitřní zdroje na jeho doplnění. Uvolňuje glukózu z jater nebo spaluje zásoby tělesného tuku.

Když je hladina cukru příliš VYSOKÁ, stimuluje naopak inzulin játra a další orgány k odbourávání cukru nebo glukózy v krvi a podporuje jeho následné uskladňování nebo využití.

Hypoglykemie tedy není způsobena JEN nízkou hladinou cukru v krvi, ale i právě naopak: přímým účinkem nadměrného množství inzulinu, který ruší schopnost mozku vést elektrické impulsy. To se ovšem běžnými diagnostickými metodami západní medicíny málokdy zjistí.

U DIABETIKA je nebezpečné, jestliže na svou dávku inzulinu jí příliš málo, vynechá jídlo nebo jí nepravidelně nebo dojde k nějaké mimořádnému fyzickému stresu ať už z fyzického výkonu nebo stresu zdravotnímu. Inzulin nebude mít dostatek volných sacharidů a pustí se do cukru, který je normálně potřebný v KRVI a v NERVOVÉ TKÁNI. Tím ho spotřebuje a dojde k HYPOGLYKEMII. Dochází doslova k relativnímu přebytku inzulinu a k „drancování“ základních zásob v organismu.

První příznaky: malátnost, pocení, hlad, bušení srdce, bledá a vlhká pokožka, neostré vidění, zmatenost, zvláštní chování a nakonec možná ztráta vědomí.

POZOR! Stejné, i když mírnější z citovaných příznaků se často, z důvodu tohoto nutričnímu stresu, objevují i u nediabetiků, tedy běžně a nedostatečně výživně se stravujících lidí, kteří nezařazují do stravy POMALU se METABOLIZUJÍCÍ POTRAVINY, tedy celá obilná zrna, luštěniny a aspoň krátce tepelně zpracovanou zeleninu.

Průvodní příznaky hypoglykemie: alergie, dermatitida, zácpa, průjem, svalová paralýza, zánět tenkého střeva, kandidóza, tendence k onemocnění některou formou rakoviny nebo virového onemocnění (včetně žloutenky a AIDS), revmatismus, frigidita žen, sterilita, potraty, anemie, závratě, třas celého těla.

A hlavně již nastíněné PSYCHOLOGICKÉ a MENTÁLNÍ potíže včetně únavy, depresí, stresu, zmatenosti, vznětlivosti, nervozity. Může být i příčinou hlubokých stavů, jako život ve strachu, s nedůvěrou, bez pozitivních cílů, s nechutí žít. Citové výbuchy a výkyvy nálad jsou u hypoglykemiků běžné; včetně střídání stavů mánie a deprese. /Speciálně v Čechách se u hypoglykemiků většinou setkáváme s diagnózou maniodepresivní psychóza./

JE SKVĚLÉ, ŽE CUKROVKA I HYPOGLYKEMIE JE JEDNOU Z NEJJEDNODUŠŠÍCH NEMOCÍ A JEDNOU Z NEMOCÍ NEJSNADNĚJI LÉČITELNÝCH PŘIROZENOU STRAVOU.